Vector Art Consult ofera viziunea unui birou de arhitectura creativ si dinamic. Serviciile noastre integrate includ proiectare complexa de arhitectura, obtinerea autorizatiilor de construire, coordonarea proiectelor si a lucrarilor de constructii. Acestea ne permit sa oferim solutii de proiectare, de managementul proiectului si a constructiei, de implementare a proiectului, precum si solutii de amenajari interioare, respectand standardele de calitate si siguranta..

SERVICII OFERITE:

Studii de fezabilitate pentru analizarea oportunitatii investitiilor, pentru obtinerea finantarii prin fonduri europene, in vederea organizarii licitatiilor, etc.
Servicii de proiectare complete
   - documentatie tehnica pentru obtinerea certificatului de urbanism (D.T.A.C.), a avizelor, a acordurilor si a autorizatiei de construire.
Expertize tehnice (toate specialitatile: rezistenta si stabilitate, securitate la incendiu)
Implementarea sistemelor de urmarire comportare in timp a constructiilor
Design de produs
Asistenta tehnica
Intocmire studii urbanistice (P.U.D. si P.U.Z.)
Intocmire lucrari cadastrale: cadastrul, carte funciara, dezmembrare, intabulare
Servicii de obtinere avize, acorduri si autorizatie de construire si intermediere a relatiilor dintre beneficiar si autoritatile statului.