Contact Info

Birou de Arhitectura

icon_widget_image Luni-Vineri: 8:00 - 17:00 icon_widget_image B-dul Constructorilor, Nr. 20A, corp A et. 2, cam. 204, sector 6, Bucuresti, Romania icon_widget_image +4031.405.19.43 +40732.444.205 office@vector-art.ro
a
Conturam idei. Concretizam viitorul

Autorizare

Autorizare
autorizare
Autorizare

Autorizatii de Construire

Autorizatii de Construire. Orice proiect de construcții, indiferent de natura lui, impune obținerea unei Autorizații de Construire/Desfiintare, acesta se poate obtine numai în baza Certificatului de Urbanism si a Avizelor solicitate prin acesta.

Certificatul de Urbanism

Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, parcurgem urmatorii pasi:

 • Primim de la beneficiar scopul lucrarii si datele de identificare ale terenului (ex: date de Carte Funciara).
 • Obtinem pentru beneficiar Extrasul de Carte Funciara si planurile cadastrale 1:500 si 1: 2000.
 • Intocmim dosarul pentru obtinerea Certificatului de Urbanism.
 • Depunem dosarul la Administratia Publica competenta.
 • Sustinem documentatia in vederea elibararii Certificatului de Urbanism.
 • Ridicam Certificatul de Urbanism de la Administratia Publica competenta.

Autorizatie de Construire

In vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, Vector Art Consult, firma de proiectare si consultanta, trebuie sa respecte toate conditiile stipulate in Certificatul de Urbanism, cum ar fi avize, acorduri, documentatii, parcurgand urmatorii pasi:

 • Intocmeste documentatia pentru fiecare aviz si acord solicitat prin CU.
 • Depune documentatiile pentru obtinerea acordurilor/avizelor.
 • Sustine documentatiile depuse, atunci cand este cazul , in diversele Comisii de Specialitate ale structurilor autoritatiilor, cum ar fi : Comisia de Circulatie, Comisia de Culte si Cultura, etc.
 • Obtine/ridica avizele/acordurile depuse.
 • Intocmeste proiectele pentru faza de proiectare (PAC/DTAC – Proiectul pentru Autorizatia de Construire / Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire).
 • Depunem dosarul complet la Autoritatea Publica competenta.
 • Urmarim parcursul acestuia, discutam permanent cu persoana desemnata de Autorizatae sa se ocupe de dosarul nostru.
 • Ridica Autorizatiei de Construire de la Administratia Publica competenta.
 • Prezinta Autorizatia de Construire beneficiaruilui.
autorizare
Autorizare

Receptia cu autoritatile

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie

Pasii necesari in vederea semnarii de catre Autoritati a Procesului Verbal de Receptie sunt :

 • Anuntarea inceperii lucrarilor la Autoritatea emitenta a Autorizatiei de Construire si la Inspectoratul de Stat in Constructii.
 • Pentru demersurile necesare finalizarii lucrarilor beneficiarul ne va pune la dispozitie: nota contabila/declaratie cu valoare finala a lucrarii si ,dupa caz, referatul dirigintilor de santier.
 • Depunerea acestor documente catre autoritatea emitenta a Autorizatiei in vederea obtinerii declaratiei cu valoare finala si a regularizarii taxei de AC
 • Dupa obtinerea declaratiei ne indreptam catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru regularizarea cotelor aferente si obtinerea Adeverintei.
 • Discutam cu beneficiarul data la care doreste convocarea comisiei de receptie.
 • Solicitam de la Inspectoratul de Stat in Constructii desemnarea unui reprezentatnt in Comisia de Receptiei.
 • Depunem solicitariile catre ISC si Primarie de participare in comisie la data stabilita.
 • Intrunim comisia de receptie si semnam Procesul Verbal de Receptie.
 • Depunem si obtinem Certificatul de Edificare al Constructiei.
autorizare
Autorizare

Operatiuni cadastrale

Vector Art Consult asigura si servicii de intermediere in vederea intocmirii documentatiilor cadastrale, constand in:
• Lucrari de cadastru general.
• Dezmembrari, alipiri de terenuri intravilane si extravilane.
• Documentatii topografice
Proiecte